Hledáme OBCHODNÍ PROSTORY pro prodejnu v Praze.
Info na tel. 777 892 952

Reklamační řád

Záruční doba počíná dnem převzetí zboží zákazníkem.

Záruční doba je 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
 
Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.nadmerneodevy.cz, může se osobně obrátit přímo na některou z našich provozoven  nebo zboží zašle na adresu: Nadměrné oděvy, Sokolovská 172, 180 00  Praha 8. Zákazník přiloží originál nebo kopii dokladu o zakoupení (paragon) a popíše závadu.

Vyřízení reklamace
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyzve telefonicky či emailem zákazníka k vyzvednutí reklamovaného zboží nebo mu bude zasláno na jeho adresu. Následně bude zákazník vyrozuměn o způsobu vyřízení reklamace.
Reklamaci vyřizujeme bez prodlení nejdéle však do třiceti dní.

V případě, že nedojde mezi dodavatelem a zákazníkem ke shodě, může zákazník využít v případě sporu některého z mimosoudních systémů řešení spotřebitelských sporů, které zajišťuje například Česká obchodní inspekce https://adr.coi.cz/cs.